Proč zrovna já ?

Existuje více než 21 způsobů, jak přijít o dodávku vzduchu! Kolik jich můžete vyjmenovat Vy?

1.Opomenutí sledovat čas a setrvání v hloubce příliš dlouho.

2.Vydýchání zásoby vzduchu rychleji, než bylo plánováno, z důvodu přesáhnutí hloubky, zachycení v proudu, dezorientaci omámení nitrogenem, potápění ve studené vodě, zachycení se v morškých řasách nebo rybářské síti.

3.Náhlé selhání plicní automatiky, způsobené korozí nebo příliš velkou promlkou mezi servisními prohlídkami.

4.Selhání O-kroužku na jednom z výstupů na prvním stupni plicní automatiky.

5.Zablokování plicní automatiky ve stavu "volného průtoku" způsobené vniknutím nečistot nebo písku.

6.Plicní automatika "zamrzne" ve studené vodě a zanechá Vás bez vzduchu.

7.Zaseknutý manometr zobrazující nesprávný tlak v tlakové láhvi.

8.Přerušení dodávky vzduchu, zaviněné nedostatečně zašroubovaným ventilem na tlakové láhvi.

9.Roztržení O-kroužku na tlakové láhvi, způsobené nesprávným usazením nebo opotřebováním.

10.Roztržení nebo uvolnění membrány druhého stupně.

11.Selhání O-kroužku na inflátoru kompenzátoru vztlaku nebo zaseknutí ventilu v otevřené poloze.

12.Prasknutí podložky na ventilu tlakové láhve způsobené korozí nebo stářím.

13.Zanešení filtru (na prvním stupni plicní automatiky) usazeninami nebo rzí z tlakové láhve .

14.Únik na jakémkoli přislušenství připojeném na středotlak nebo vysokotlak.

15.Náhlé sklouznutí náustku z druhého stupně plicní automatiky.

16.Selhání O-kroužku na manometru.

17.Roztržení vysokotlaké nebo středotlaké hadice.

18.Selhání O-kroužku na Oktopusu.

19.Zapůjčená tlaková láhev není zcela plná.

20.Poškození prvního stupně plicní automatiky způsobené nárazem nebo jiným předmětem.

21.Rozříznutí vysokotlaké nebo středotlaké hadice nebo přeseknutí o kámen či jinou překážku.


(Zdroj: Záznamy potápěčských nehod, zveřejněné články v potápěčských časopisech a dopisy od zákazníků.)