Letecká doprava

Cestování s HEED 3 je zákonné, i když válka proti terorismu způsobila větší cestovní omezení, proto věnujte pozornost následující informaci Transportation Security Administration (TSA):

„Láhev na stlačený vzduch se může přepravovat  v cestovním zavazadle pouze pokud je ventil demontován z láhve a láhev není nijak uzavřená, aby mohla být uvnitř provedena vizuální inspekce (láhev má otevřený konec). Bezpečnostní pracovníci nebudou odstraňovat uzávěr láhve na místě. Pokud bude láhev uzavřena, tak nebude láhev propuštěna k přepravě bez ohledu na to kolik ukazuje manometr. Bezpečnostní pracovníci se musí vizuálně přesvědčit, že láhev je zcela prázdná a nejsou v ní žádné zakázané předměty.“


Jak létat s HEED 3

Pokud poletíte s HEED 3 komerčním letadlem, musí být systém zcela prázdný a podle předpisů musí být regulátor odšroubován z láhve, aby bylo jasné, že láhev je prázdná.

1.    Pro vypuštění veškerého vzduchu z HEED 3 stiskněte tlačítko sprchy. Odšroubujte regulátor z láhve otáčením proti směru hodinových ručiček (není potřeba žádného klíče - je to utaženo silou ruky).
2.    Pokud nejde regulátor povolit, tak nepoužívejte větší sílu ani žádné nástroje, ale ponořte celý HEED 3 přes noc do roztoku octu a vody (1:1) pro uvolnění solné koroze. O-kroužek, podložku a exhaust disc ponechte na regulátoru.
3.    Dejte regulátor a láhev do zipového sáčku, aby zůstaly čisté. Můžete si také zakoupit volitelný Spare Air Travel Pack, která obsahuje přepravní tašku - viz. níže. Udržujte závity regulátoru a láhve čisté a suché. Přiložte ke Spare Air návod k obsluze, pokud by měli bezpečnostní pracovníci nějaké dotazy.
4.    Přibalte Spare Air do cestovního zavazadla.
5.    Až přijedete na místo potápění, tak znovu našroubujte regulátor na láhev a naplňte HEED 3 vzduchem. O-kroužek na lahvi můžete lehce namazat silikonovým sprejem nebo vazelínou - NIKDY NEPOUŽÍVEJTE olej na bázi uhlovodíků. Pro našroubování regulátoru nepoužívejte sílu, pokud při šroubování cítíte odpor zastavte, odšroubujte regulátor a začněte znovu od začátku.
6.    Poté co jste systém 3x rozebrali a smontovali vyměňte o-kroužek na láhvi. Vyměňte ho také pokud vykazuje známky poškození nebo pokud dochází k úniku vzduchu. Velikost o-kroužku je 016 a koupíte ho v každém potápěčském obchodě.


TRAVEL PACK obsahuje plastové čepičky na závit automatiky a lahve a také náhradní o-kroužky, vše zabaleno v odolné plastové tašce (#963).

Membrána automatiky / sada o-kroužků